วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > บริษัทชั้นนำ > พื้นที่สำหรับโรดโชว์

บริษัทความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างประเทศ มณฑลยูนนาน ประเทษจีน

ที่มา:  วันที่:

 บริษัทความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างประเทศ มณฑลยูนนาน ประเทษจีน มีองค์กรเดิมคือ สนง.ติดต่อประสารงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทษมณฑลยูนนานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการดำเนินหน้าที่ด้านการช่วยเหลือระหว่างประเทศตามคำสั่งของรัฐบาลจีน และเป็นผู้แทนของรัฐบาลมณฑลยูนนานในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในวันที่ 12 มิย. ๒๕๒๗ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทให้เป็นรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ และได้เปรี่ยนชื่อเป็นบริษัทความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างประเทศ มณฑลยูนนาน ประเทษจีน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านหยวน (ยังไม่ได้รับเงินทุนทั้งหมด) ต่อไป รัฐบาลมณฑลยูนนานได้อนุญาตให้บริษัทระหว่างประเทศยูนนานขึ้นตรงกับบริษัทอุตสาหกรรมทองแดงยูนนาน จำกัด ในปี ๒๕๕๐

 ขอบเขตธุรกิจ

 กิจการหลัก:รับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธาที่ได้รับการลงทุนต่างชาติภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ ดำเนินการโครงการช่วยเหลือต่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจของจีน การส่งออก วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น การจัดส่งแรงงานที่มีฝีมือทางด้านวิศวกรรม การผลิตและการบริการไปทำงานในต่างประเทศ ก่อตั้งวิสาหกิจที่ไม่ทำการค้าในต่างประเทศ ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โครงการก่อสร้างสาธารณะ วิศวกรรมโยธาที่รักษาสิ่งแวดล้อม การติดตั้งเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตกแต่งและการออกแบบสิ่นก่อสร้าง (ตามใบอนุญาต)

 กิจการอื่น ๆ :การส่งออกนำเข้าสินค้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ ยกเว้นสินค้าพิเศษที่กำหนดต้องส่งออกหรือนำเข้าโดยรัฐบาลเฉพาะ หรือสินค้าที่ห้ามมิให้นำเข้าและส่งออกเป็นต้น นอกจากนี้ ยังดำเนินงารอุตสาหกรรมการแปรรูป การค้าแบบซื้อขายซึ่งกันและกัน การค้าแบบส่งสินค้าผ่านท่าเรือหรือประเทศ การค้าภายในประเทศ การออกแบบและบริการด้านข้อมูลสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ รับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธาภายในประเทศ วัสดุสำหรับการตกแต่ง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องโลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวัตถุดิบสารเคมี

 คุณสมบัติหลัก:คุณสมบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท B คุณสมบัติการรับเหมาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยระดับที่ ๒ คุณสมบัติการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะในเขตเทศบาลระดับที่ ๒ คุณสมบัติการตกแต่งประเภท A และการออกแบบสิ่นก่อสร้างประเภท B คุณสมบัติการรับเหมาการตกแต่งสิ่นก่อสร้างระดับที่ ๒ คุณสมบัติการรับเหมาการติดตั้งเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับที่ ๒ ในปี ๒๕๔๒ บริษัท ฯ ได้รับหนังสือรับรองระบบคุณภาพแบบ ISO9001 และหนังสือรับรองมาตรฐานสากล

 บริษัท ฯ ได้ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปีแล้ว และได้กลายเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของมณฑลยูนนาน และกระทรวงพาณิชย์จีนได้อนุญาตให้บริษัท ฯ จัดตั้งสำนักงาน บริษัทถือหุ้นทั้งหมด หรือบริษัทหุ้นส่วนในประเทศเวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ไทยและมอริเชียส รวมได้ร่วมมือกับ 31 ประเทศในเอเชีย, แอฟริกา, ยุโรป, ละตินอเมริกาและโอเชียเนีย และได้รับความสำเร็จทั้งในการเสนอราคาระหว่างประเทศของธนาคารโลก ธนาคารการพัฒนาเอเชีย ธนาคารการพัฒนาแอฟริกา สหประชาชาติ และโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศของจีนเกือบ 200 โครงการ มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ่นกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้จัดส่งวิศวกร บุคลากรทางเทคนิคและแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมากกว่า 10000 คน

 บริษัท ฯ ได้รับเหมาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในหลายประเทศอย่างมากมาย เช่น:

 โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางเช่นอาคารหลักของสนามบิน Plaisance ประเทศเทอร์มิมอริเชียส รวมมากกว่า 10 โครงการ และได้รับรองเป็นโครงการระดับ A จากกระทรวงการก่อสร้างของประเทศเทอร์มิมอริเชียส

 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติของมัลดีฟส์และโครงการก่อสร้างสำนักงานสหประชาชาติประจำมัลดีฟส์ เป็นต้น รวมมี 9 โครงการ และได้รับการจัดอันดับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากกระทรวงพาณิชย์จีน

 โครงการก่อสร้างสะพานลอยแบบคอนกรีตขนาดใหญ่ในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เป็นต้น รวมมี 6 โครงการ และได้รับคำชมเชยว่าเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดจากนเจ้าของและผู้กำกับดูแล

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากกระทรวงพาณิชย์จีน โครงการก่อสร้างโรงอลูมิเนียมเวียดนามได้รับรางวัลชมเชยที่ออกโดยกระทรวงการก่อสร้างเวียดนาม

 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และโรงงานแปลงไฟฟ้า เป็นต้น รวมมากกว่า 10 โครงการ ทั้งนี้มี 3 โครงการได้รับเหรียญอิสระและเหรียญแรงงานจากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีลาว

 บริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรการบริการที่ใหญ่ที่สุด 500 ของจีนโดย 11 กระทรวงหรือคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทชั้นนำขนาดไหญ่ในมณฑลยูนนาน ได้รับรางวัลชมเชยหลายต่อหลายครั้งที่ออกโดยรัฐบาลยูนนาน ในขณะเดียวกัน บริษัทบริษัท ฯ ได้ดำเนินการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักธุรกิจของประเทศจีนอย่างยั่งยืน และได้เสนอความช่วยเหลือทางด้านกิจการต่างประเทศไห้กับรัฐบาลอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน บริษัท ฯ ยังเป็นบริษัท ฯ ยูนนานอันเดียวที่มีบทบาทพิเศษในการรับเหมาโครงการก่อสร้างจากต่างประเทศของจีน

 รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์อันที่แรกของลาว

 การส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าไปลาว

 อาคาร บริษัท

 ประธานาธิบดีลาวพบกับทีมงานโครงการหลวงพระบาง

 โรงงานผลิตปูนซีเมนต์อันที่สองของลาว

 โรงงานแปลงไฟฟ้าทาวเวอร์

 ช่วยเหลือการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมลาว

 ร้านอาหารของแรงงานที่ทำงานยูเออีที่จัดส่งโดยบริษัทระหว่างประเทศยูนนาน

 แรงงานที่ทำงานเย็บผ้าในมอริเชียสที่จัดส่งโดยบริษัทระหว่างประเทศยูนนาน

 แรงงานที่ทำงานเย็บผ้าในญี่ปุ่นที่จัดส่งโดยบริษัทระหว่างประเทศยูนนาน

 

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด