วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > การค้าในภูมิภาค > โครงการอำนวยและความต้องการ

บริษัทกลุ่มมังกานีสเสนอผลิตภัณฑ์มังกานีส การลงทุน และการจำหน่าย

ที่มา:  วันที่:

  บริษัทฯมีทรัพย์สินลงทะเบียน66.80ล้านหยวนและสัญญลักณ์ ขอบเขตการบริหารดังต่อไปนี้ โลหะผสมเหล็กกับ

  มังกานีส วัสดุโลหะ ผลิตภัณฑ์แร่ อุปกรณ์สร้างโลหะทั้งห้า โลหะมีสี การจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรกลสำหรับการขุดแร่ ชลประทาน การลงทุนพัฒนาทรัพย์กรพลังงานไฟฟ้า การสร้างสถานีพลังงานไฟฟ้า การลงทุนพัฒนาทรัพย์กรธรรมชาติยางและการค้าเข้า-ออก

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด