วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > การค้าในภูมิภาค > โครงการอำนวยและความต้องการ

ถ่านหินและเครื่องจักรเป็นสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญระหว่างกวางสีกับอาเซียน

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศุลกากรเมืองหนานหนิง เขาปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีระบุว่า ถ่านหินและเครื่องจักรกลายเป็นสินค้าสำคัญที่สุดที่กวางสีนำเข้าและส่งออกจากประเทศอาเซียน ระหว่างช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 11 กวางสีได้นำเข้าถ่านหินจากอาเซียนทั้งหมด 2,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักร 4,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 31.6% ในยอดการส่งออกของอาซียน เฉลี่ยแล้วมีอัตราเติบโตปีละ 52.3%

  ระหว่างช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 การค้าระหว่างกวางสีกับอาเซียนมีลักษณะเกื้อกูลกันด้านทรัพยากร กวางสีนำเข้าสินค้าประเภททรัพยากรจากอาเซียน เช่น ถ่านหิน แร่ธาต และผลิตผลการเกษตร ส่งออกสินค้าไปอาเซียนตามความต้องการของประเทศต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด