วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > การค้าในภูมิภาค > โอกาสทางการค้า

หัวหน้าชาวจีนโพ้นทะเลในมาเลเซียเสนอฟื้นฟูเส้นทางท่องเที่ยวไทย มาเลเซียและสิงคโปร์

ที่มา:  วันที่:

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายเติ้ง หงจื้อ ประธานหอการค้ากวางสีแห่งมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวขณะร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาปรึกษาการเมืองกวางสีของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนว่า เหตุการณ์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างหนัก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มคณะของชาวจีนโพ้นทะเลเสนอให้รัฐบาลปลอดวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน เพิ่มป้ายบอกทางที่มีภาษาจีนในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน

  นายเติ้ง หงจื้อกล่าวว่า เส้นทางท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนนิยม แต่หลังเกิดเหตุเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ตกเกิดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวแต่สิงคโปร์และไทย ไม่นิยมเดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย รัฐบาลของสองประเทศควรจะฟื้นฟูเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้ดี

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด