วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > การค้าในภูมิภาค > โอกาสทางการค้า

ยอดการลงทุนในไทยของนครเทียนจินเป็นจำนวน 730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวอ้างข้อมูลจากการแถลงข่าวเกี่ยวกับ "โอกาสการลงทุนในไทย" ซึ่งจัดขึ้นที่นครเทียนจินว่า จนถึงสิ้นปีที่แล้ว นครเทียนจินได้ตั้งบริษัทในภูมิภาคอาเซียน 178 บริษัท ในจำนวนนี้ มี 26 บริษัทอยู่ที่ประเทศไทย มียอดการลงทุนจำนวน 730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 30 ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

  ช่วงปีหลังๆ มานี้ เศรษฐกิจแบบก้าวออกไปของนครเทียนจินได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัทของเทียนจินที่ไปเปิดสาขาในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนถึงสิ้นปี 2014 ที่ผ่านมา ได้ตั้งบริษัทในต่างประเทศ 1,385 บริษัท ซึ่งกระจายอยู่ใน 100 ประเทศและเขตแคว้น มียอดการลงทุนสูงถึง 11,447 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระดับการให้บริการที่สะดวกสำหรับบริษัทในการก้าวสู่สากลอยู่แนวหน้าของจีน

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด