วันที่:
当前位置:首页 > ข้อมูล

ความร่วมมือจีน-อาเซียนด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่ "ช่วงเร่งปรับความเร็วสูงขึ้น"

ที่มา:  วันที่:

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา มีการจัด "การเจรจาว่าด้วยความร่วมมือจีน-อาเซียนด้านโครงสร้างพื้นฐาน" ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมๆ กับที่อาเซียนกำลังเร่งดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเร็วขึ้น ฝ่ายต่างๆ จึงโฟกัสไปที่แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือจีน-อาเซียนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการก่อสร้างและการลงทุนให้เพิ่มความเร็วขึ้น

นายสี่ว์ หนิงหนิง ประธานคณะกรรมการพาณิชย์จีน-อาเซียนระบุว่า พร้อมๆ กับการส่งเสริมเส้นทางสายไหมทางทะเลและปรับยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้สูงขึ้น จีนกับอาเซียนนับวันมีโครงการความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ทั้งนิคมอุตสาหกรรม เมืองท่า ท่าเรือ ทางหลวง และสะพาน ฯลฯ

ด้านนายวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำจีนระบุว่า ไทยได้ประกาศแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ปี 2015-2022) วงเงิน 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แวดวงหลักๆ คือ การเชื่อมถึงกันในเขตเมือง การเชื่อมถึงกันด้วยระบบราง การยกระดับท่าอากาศยาน การขยายท่าเรือทะเล และการขยายทางหลวง ซึ่งเปิดรับนักธุรกิจจีนด้วย

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด