วันที่:
当前位置:首页 > ข้อมูล

ธนาคารโลกช่วยจีนสร้างระบบการคลังทันสมัย

ที่มา:  วันที่:

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกอนุมัติให้เงินกู้ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับจีน เพื่อสนับสนุนระบบการคลังที่ทันสมัยและโครงการบริหารประเทศของจีน พร้อมให้ข้อเสนอในการออกแบบและกำหนดมาตรการปฏิรูปการคลัง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการบริหารการคลังสาธารณะของรัฐบาลจีน

โครงการนี้สนับสนุนแผนส่งเสริมการปฏิรูปอย่างลึกทุกด้านของจีน ซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2013 โดยแผนดังกล่าวต้องการปฏิรูปการคลังและภาษี เมื่อปี 2014 รัฐบาลจีนอนุมัติแผนปฏิรูปภาษี แผนจัดงบประมาณและความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางกับเทศบาลของท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงภาษีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น บริหารงบประมาณและกำหนดสิทธิและหน้าที่ทางการคลังของเทศบาล และบรรลุเป้าหมายที่สร้างระบบการคลังที่ทันสมัยในปี 2020

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด