วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจัดการประชุมที่เมืองคุนหมิง

ที่มา:  วันที่:

  วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรจากจีน กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนามกว่า 60 คนชุมนุมกันที่เมืองคุนหมิง เพื่อเข้าร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเทคโนโลนีการเกษตรในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยูนนาน แบ่งบันประสบการณ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

  นายเจ้า จื้ออู่ รองผู้อำนวยการกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนานกล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมต่อกับมณฑลยูนนาน มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการเกษตรคล้ายคลึงกัน ความร่วมมือด้านการเกษตรจึงมีความได้เปรียบมาก

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด