วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

งานมหกรรมการเกษตรทันสมัยจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 เปิดขึ้นที่เมืองไป่เซ่อ

ที่มา:  วันที่:

 

 

 เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน งานมหกรรมการเกษตรทันสมัยจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 เปิดขึ้นที่เมืองไป่เซ่อ มณฑลกวางสี ประเด็นหลักของงานครั้งนี้คือ "การจัดโครงสร้างใหม่ของความร่วมมือภูมิภาค การแบ่งปันผลประโยชน์ของการเกษตรที่ทันสมัย"

 งานมหกรรมครั้งนี้ได้เชิญคณะผู้แทนจากไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เอธิโอเปีย มี 287 บริษัทร่วมงาน ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทจากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม รวม 17 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด