วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

มนตรีแห่งรัฐจีนและรองนายกรัฐมนตรีไทยร่วมเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-ไทยครั้งที่ 3

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการร่วมทางการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐจีน และหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีไทยร่วมเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันที่ผู้นำสองประเทศได้บรรลุไว้ และได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างลงลึกเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศด้วย

  นายหวัง หย่งระบุว่า ปี 2015 ที่จะถึงนี้เป็นการครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย สองฝ่ายควรยึดถือโอกาสที่ดีนี้ ขยายการค้าแบบทวิภาคีให้มากขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากอีกฝ่ายหนึ่ง จีนเสนอให้สองฝ่ายกระชับความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการสร้างทางรถไฟ ชลประทานและสิ่งปลูกสร้างในการป้องกันน้ำป่าไหลหลากให้มากขึ้น ร่วมกันผลักดันให้ความร่วมมือที่มุ่งผลปฏิบัติได้แบบทวิภาคีพัฒนาไปสู่ระดับกว้างขวางยิ่งขึ้นและลงลึกยิ่งขึ้น

  

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด