วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ทางรถไฟเชื่อมต่อคุนหมิงกับเขตชายแดนจีน-เวียดนามใกล้เปิดให้บริการ

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เส้นทางรถไฟเหมิ่งจื้อ-เหอโข่วที่มีความยาวกว่า 140 กิโลเมตรเมตรจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลหยุนหนานถึงอำเภอเหอโข่ว เขตชายแดนจีนติดกับเวียดนามด้วยระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

  เส้นทางรถไฟเหมิ่งจื้อ-เหอโข่วออกแบบให้สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายสำคัญในหยุนหนาน การเปิดใช้งานของเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนามช่วงที่อยู่ในประเทศให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด