วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-เวียดนามสายที่สองเปิดให้บริการในจีน

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมนี้ รถไฟสาย K9832 ออกจากสถานีรถไฟคุนหมิง มณฑลยุนหนานของจีน มุ่งหน้าไปยังอำเภอเหอโข่ว ซึ่งแสดงว่า ทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-เวียดนามสายที่สองเปิดให้บริการจากเมืองคุนหมิงถึงอำเภอเหอโข่ว

  ทางรถไฟจากเมืองคุนหมิงของมณฑลยุนหนานเชื่อมต่อทางรถไฟของเวียดนามโดยอำเภอเหอโข่ว เป็นทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-เวียดนามสายที่สอง รองจากทางรถไฟจากเมืองหนานหนิง เขตกวางสี ที่เชื่อมต่อกับเวียดนามโดยเมืองผิงเสียง

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ช่วงปลายทางจากเมืองเหมินจื้อถึงอำเภอเหอโข่วของทางรถไฟสายนี้ได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าแล้ว

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด