วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

สิ้นปี 57 สองโครงการใหญ่ด้านคมนาคมของยูนนานประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด

ที่มา:  วันที่:

  สำนักงานการรถไฟนครคุนหมิงเปิดเผยว่า เส้นทางรถไฟช่วงระหว่างเมิ่งจื้อ-เหอโข่ว จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 2557 ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางจากคุนหมิงถึงเหอโข่วเหลือเพียง 6.30 ชม. หากโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงระหว่างคุนหมิง-ยวี่ซีเป็นเส้นทางรถไฟด่วนแล้วเสร็จตามกำหนดในช่วงปลายปี 2558 ก็จะทำให้การเดินทางจากคุนหมิงถึงเหอโข่วใช้เวลาเพียง 5 ชม.เท่านั้น ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟคุนหมิง-เหอโข่ว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟแพนเอเชียสายตะวันออก และเป็นเส้นทางรถไฟแพนเอเชียในมณฑลยูนนานที่เปิดดำเนินการเป็นเส้นแรกจากทั้งหมด 4 เส้นทาง

  ในช่วงแรก เส้นทางรถไฟเมิ่งจื้อ-เหอโข่ว จะเปิดให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2557 หรือ ม.ค. 2558 โดยมีสถานีบริการ 12 สถานี ตลอดระยะทาง 141 กม. ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ความเร็ว 120 กม./ชม. ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 6,930 ล้านหยวน

  ในเบื้องต้นคาดว่า จะมีปริมาณสินค้านำเข้า-ส่งออกระหว่างจีน-เวียดนามผ่านเส้นทางรถไฟเมิ่งจื้อ-เหอโข่วประมาณ 2.76 ล้านตัน/ปี แบ่งเป็นสินค้านำเข้า 1.26 ล้านตัน อาทิ แร่เหล็ก ข้าวสาร ทราย ผัก และยางพารา และสินค้าส่งออก 1.5 ล้านตัน อาทิ แร่ฟอสฟอรัส ถ่านหิน และวัสดุเหล็ก

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2557 นาย Li Dezhu ซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบิน MU5707 เดินทางจากคุนหมิงไปยังกรุงปักกิ่ง ได้กลายเป็นผู้โดยสารคนที่ 30 ล้านของท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิงในปี 2557 สะท้อนถึงอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 คาดว่าทั้งปี 2557 จะมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 32 ล้านคน/ครั้ง ทั้งนี้ ปี 2556 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 29.69 ล้านคน/ครั้ง มากเป็นอันดับที่ 7 ของจีน

  ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจีน รองจากท่าอากาศยานปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว ตามลำดับ ปัจจุบัน เปิดให้บริการ 256 เส้นทาง แบ่งเป็น เส้นทางภายในประเทศ 210 เส้นทาง เส้นทางระหว่างประเทศ 40 เส้นทาง และฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 6 เส้นทาง

  ท่าอากาศยานแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้และเอเชียใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นท่าอากาศยานลำดับที่ 9 ของจีนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้ดำเนินมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับผู้โดยสารเดินทางผ่านแดน และพำนักเฉพาะในเขตเมืองไม่เกิน 72 ชั่วโมง และจะเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงคุนหมิง-ปารีส ในวันที่ 18 ธ.ค. 2557 สะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียกับภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา

  แหล่งข้อมูล

  http://yn.xinhuanet.com/newscenter/2014-11/28/c_133819550.htm

  http://news.163.com/14/1207/20/ACSUC1LA00014JB6.html

  

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด