วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

เปิดเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปกรรมของประเทศริมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงปี 2014

ที่มา:  วันที่:

 

 

 ค่ำวันที่ 18 ธันวาคม เทศกาลวัฒนธรรมและศิลปกรรมของประเทศริมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงปี 2014 ที่จะจัดเป็น 3 วันเปิดฉากขึ้นที่เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองชนเผ่าไต สิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน

 ประเด็นหลักของเทศกาลครั้งนี้คือ "เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน ร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรือง" ด้วยการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินของจีน ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม ให้ฝ่ายต่างๆ ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ให้การพัฒนาของยูนนานเป็นประโยชน์ต่อเขตรอบข้าง และให้ยูนนานได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันกับประเทศรอบข้าง ร่วมกันเผชิญหน้ากับการท้าทายและสร้างความเจริญรุ่งเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด