วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

งานแลกเปลี่ยนฉันมิตรเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่กว่างซี

ที่มา:  วันที่:

  

  

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการจัดประชุมว่าด้วยการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 10 ขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน ผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ได้ขึ้นพูดในที่ประชุมว่า ต้องการใช้โอกาสร่วมกันสร้าง "เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21" กระชับความเข้าใจและการเชื่อถือต่อกันอีกขั้น เดินหน้าแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในทุกด้าน

  ในที่ประชุม ผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ร่วมกันกดปุ่ม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ในความร่วมมือของเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และถ่ายทอดความปรารถนาอันดีในการร่วมกันสร้าง "เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21"

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด