วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

กว่างซีของจีนจะสร้างทางไฮเวย์ 5 เส้นเพื่อส่งเสริมการกว่างซีของจีนจะสร้างถนนไฮเวย์ใหม่ 5 เส้นเพื่อส่งเสริมการติดต่อและการเชื่อมโยงกับอาเซียน

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานจากการประชุมเกี่ยวกับงานคมนาคมขนส่งกว่างซีของจีนที่ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปี 2015 กว่างซีจะให้ความสำคัญต่อโครงสร้างการลงทุนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งรวมทั้งการวางแผนก่อสร้างทางหลวง 5 เส้น อันได้แก่ เมืองอู่โจว-เมืองกู้ก่าง เมืองไหลปิน-อำเภอหม่าซาน อำเภอหม่าซาน-อำเภอผิงโก่ว อำเภอก้วนหยาง-อำเภอเฟิ่งหวง เมืองหลิ่วโจว-อำเภออู่ซวน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มกำลังติดต่อและเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนทางด้านทางหลวง เข้าร่วมการก่อสร้าง "1 แถบ 1 เส้นทาง"

  ปี 2014 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างด้านคมนาคมของกว่างซีเท่ากับ 68,700 ล้านหยวน เป็นการก่อสร้างทางหลวง 59,500 ล้านหยวน การก่อสร้างเส้นทางทะเล 9,200 ล้านหยวน ในที่ประชุมครั้งนี้เสนอว่า กว่างซีของจีนจะเข้าร่วมการก่อสร้าง"1 แถบ 1 เส้นทาง"ให้ลุ่มลึก เพิ่มกำลังผลักดันการติดต่อและการเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น ท่าเรือ ทางบก ทางอากาศ ตลอดจนเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

  

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด