วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

มณฑลยูนนานของจีนใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศเปิดเส้นทางสู่ต่างประเทศ

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานจากด่านชายแดนจีน-เมียนมาร์เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมาว่า จีนวางแผนจะเปิดด่านชายแดนใหม่ในเขตหวั่นติงของจีนซึ่งอยู่ตามชายแดนจีน-เมียนมาร์ ปัจจุบัน รัฐบาลจีนกับเมียนมาร์กำลังปรึกษาหารือเรื่องนี้อยู่ ถ้าเปิดใช้ด่านดังกล่าวนี้ได้อย่างราบรื่น มณฑลยูนนานจะได้เพิ่มลู่ทางข้ามแดนใหม่อีกเส้นหนึ่ง

  ปัจจุบัน มณฑลยูนนานได้เปิดด่านชายแดนแล้วกว่า 20 แห่ง ได้แก่ รุ่ยลี่ เหอโข่ว โหวเฉียว หมัวฮัน และสนามบินคุนหมิงเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่ภายนอกทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

  หลายปีมานี้ มณฑลยูนนานพยายามส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบข้างใน 8 ด้าน อันได้แก่ ทางหลวง ไฟฟ้า การสื่อสาร การค้า การผ่านด่านเข้าออกแดน น้ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ และการใช้เงิน ได้สร้างกลไกความร่วมมือกับเมียนมาร์ ลาว ไทย และอินเดีย ได้พัฒนาโครงสร้างและรูปแบบใหม่ที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคที่กว้างใหญ่ไพศาลที่รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้ โดยถือมณฑลยูนนานเป็นประตู สู่ประเทศรอบข้าง และถือความร่วมมือส่วนภูมิภาคอนุแม่น้ำโขงกับระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ จีน-อินเดีย-เมียนมาร์เป็นจุดสำคัญ

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด