วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

จีนมั่นใจสามารถบรรลุเป้าหมายการนำเข้าและส่งออกของปีนี้

ที่มา:  วันที่:

  วันที่ 7 มีนาคม นายเกา หู่เฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า จีนมีความมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการนำเข้าและส่งออกที่เพิ่มขึ้น 6% ภายในปีนี้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

  เดือนมกราคมปีนี้ การนำเข้าและส่งออกของจีนลดน้อยลงมากกว่า 10% และเดือนกุมภาพันธ์ยังคงชะลอต่อไป แต่ช้ากว่าเดือนก่อน คาดว่าเดือนมีนาคมจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

  ปี 2014 การนำเข้าและส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น 6.1% โดยการนำเข้าเติบโตขึ้น 8.7% ซึ่งเป็นผลผลงานที่น่าพอใจ ส่วนการนำเข้าและส่งออกไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 7.5% ได้ สาเหตุสำคัญเพราะราคาสินค้านำเข้าลดลงอย่ามาก

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด