วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ปี 2014 ชาวจีนใช้จ่ายในต่างประเทศกว่า 1 ล้านล้านหยวน

ที่มา:  วันที่:

  วันที่ 7 มีนาคม นายเกา หู่เฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 3 ว่า ตามตัวเลขสถิติที่ไม่ครบถ้วน ในปี 2014 ชาวจีนมีการใช้จ่ายในต่างประเทศกว่า 1 ล้านล้านหยวน ต่อไป จะใช้มาตการส่งเสริมให้ชาวจีนหันกลับมานิยมซื้อสินค้าจีนมากขึ้น

  นายเกา หู่เฉิงกล่าวอีกว่า ชาวจีนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินกว่า 100 ล้านคนแล้ว การจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะราคาสินค้าของจีนและต่างประเทศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากถือเป็นสาเหตุที่สำคัญ

  การที่ราคาสินค้าจีนแพงกว่าต่างประเทศ เกิดจากปัจจัย 3 ด้าน หนึ่ง จีนเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีด้านการบริโภคสินค้าบางชนิดที่จัดเก็บค่อนข้างสูง สอง มีขั้นตอนก่อนเข้าตลาดมากเกินควรและต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงเกินไป และสาม บริษัทต่างชาติกำหนดและปรับปรุงนโยบายต่อผู้บริโภคจีนตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างทันท่วงที

  ต่อไป จีนจะใช้มาตรการต่างๆ ที่เจาะจงต่อปัจจัย 3 ด้านดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ชาวจีนหันกลับมานิยมจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้น

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด