วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ประธานาธิบดีจีนเรียกร้องเขตกวางสีต้องขยายความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้น

ที่มา:  วันที่:

  สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ร่วมการประชุมกลุ่มย่อยของผู้แทนเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยจ้วงกวางสีและระบุว่า เขตกวางสีจำเป็นต้องขยายการเปิดสู่ภายนอกและดำเนินความร่วมมือกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง เพื่อสร้างฐานเปิดสู่ภายนอกอย่างทั่วด้านตามริมฝั่งทะเล ริมฝั่งแม่น้ำและริมฝั่งทางชายแดน

  นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า พร้อมๆกับการดำเนินนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ในสถานภาพใหญ่การเปิดสู่ภายนอกของจีนนั้น เขตกวางสีมีฐานะสำคัญมากยิ่งขึ้นและได้เผชิญหน้ากับโอกาสการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ ต้องเร่งรัดเพื่อเปิดสถานภาพใหม่ด้านการเปิดสู่ภายนอกและให้ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจด้านการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ทำงานการเปิดสู่ภายนอกให้ดี และดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดสู่ภายนอกอย่างแข็งขัน สร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดสู่ภายนอกอย่างมีพลัง และขยายความร่วมมือกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างฐานเปิดสู่ภายนอกอย่างทั่วด้านตามริมฝั่งทะเล ริมฝั่งแม่น้ำและริมฝั่งทางชายแดน

  

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด