วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

ปีนี้จีนจะลดข้อจำกัดในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ

ที่มา:  วันที่:

 สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 9 มีนาคมนี้ นายจาง เหมา ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีนกล่าวว่า ปีที่แล้ว การปฏิรูประบบพาณิชย์ของจีนได้รับผลงานที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชัด ปีนี้ รัฐบาลจีนจะลดอำนาจรัฐบาลกลางต่อไป และลดข้อจำกัดในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

 วันเดียวกัน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 3 นายจาง เหมาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทั้งจีนและต่างประเทศ โดยแนะนำงานสำคัญของสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีนในปีนี้ 5 ประการ ได้แก่

 1. การผลักดันให้ระบบจดทะเบียนมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการปฏิรูปด้านการบริหารการจดทะเบียนชื่อของวิสาหกิจ ปรับปรุงรูปแบบการจดทะเบียนปริมณฑลการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

 2. การผลักดันนวัตกรรมด้านรูปแบบการบริหารงานอนุมัติเข้าสู่ตลาด

 3. การยกประสิทธิภาพงานบริการขององค์กรรัฐบาลให้สูงขึ้น นายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลว่า ต้องผลักดัน "การรวม 3 บัตรเป็นหนึ่งเดียว" ซึ่งหมายความว่า การรวมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนภาษี และบัตรรหัสหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพให้รวมเป็นหนังสือรับรองหนึ่งใบ โดยลดเวลาจดทะเบียนจาก 20 วันเหลือ 5 วัน

 4. เสริมการกำกับดูแลก่อนและหลังการเกิดปัญหา

 5. การเร่งงานรวบรวมรายชื่อวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมโดยใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเหล่านี้ด้วยดียิ่ง

 

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

  ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
  ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด